Hoppa till innehåll

7 miljoner euro kan sökas för stöd för lärandet och för utveckling av inkluderingen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.8.2020 13.31 | Publicerad på svenska 28.8.2020 kl. 13.38
Pressmeddelande
Hymyilevä koululainen

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd för att stärka stödet för lärandet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt 7 miljoner euro för åren 2020–2021. Ansökningstiden går ut den 2 oktober 2020.

Syftet med specialunderstöd är att ta fram undervisningsarrangemang som anknyter till stödet för lärandet och skolgången och till verkställandet av inkluderingen samt att planera hur dessa kan spridas på riksnivå. Detta förutsätter bl.a. utveckling av lågtröskeltjänster, samarbete mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdstjänsterna, förtydligande och stärkande av trestegsmodellen för stöd samt VIP-nätverkssamarbete.

- Vår utgångspunkt är att sträva till att alla barn och unga får det stöd de behöver på ett systematiskt sätt, med rätt insats och i ett så tidigt skede som möjligt, betonar undervisningsminister Li Andersson.
 
Det statliga specialunderstödet för utvecklingsverksamhet kan sökas för samverkan i regionala utvecklingsnätverk som består av minst fyra utbildningsanordnare. En av de utbildningsanordnare som hör till utvecklingsnätverket har ledningsansvar. Verksamheten kan också inledas som verksamhet hos endast en utbildningsanordnare i situationer där kommunens elevantal inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är minst 20 000 elever i årskurs 1–9. 

Understödet kan användas för att anställa en koordinator som styr och planerar utvecklingsverksamhet för stöd och inkludering. Understödet kan också riktas till en styrgrupps verksamhet, till vikarieringskostnader som orsakas av deltagande i utbildningar m.m. samt till eventuella rese- och dagpenningskostnader. Understödet kan inte användas för att anställa lärare, elevvårdspersonal eller biträden eller för att minska gruppstorlekarna.

Statsunderstödet är en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla

Ansökningstiden börjar 28.8 och slutar 2.10.2020. Avsikten är att besluten ska fattas under hösten 2020. 

Stöd för lärande och utveckling av inkluderingen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Mer information:
Jussi Pihkala, undervisningsråd, tfn 02953 30256
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 02953 30216

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning