Hoppa till innehåll

4 miljoner euro för pilotförsök som möjliggör flexibla kontinuiteter mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2022 13.17 | Publicerad på svenska 28.4.2022 kl. 14.32
Pressmeddelande
Koululaisia opettajan kanssa

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 4,2 miljoner euro för att utveckla förskoleundervisningen och den inledande undervisningen till en men flexibel och enhetlig helhet på lokal nivå.

De pilotförsök som finansieras skapar en stabil början på lärstigen, vilket stöder den senare studieframgången. Syftet med pilotförsöken är att utveckla enhetligheten inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen, detta i enlighet med gällande lagstiftning samt grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Målet med statsunderstödet är att stödja utbildningsanordnarna i planeringen och genomförandet av enhetliga metoder och förfaranden inom förskoleundervisningen och den inledande undervisningen samt i stärkandet av samundervisningen. Den viktigaste uppgiften för förskoleundervisningen och årskurserna 1–2 är att säkerställa att eleven har tillräckliga skolgångsfärdigheter. 

Understödet kan användas för att anställa lärare för kompanjonundervisning, för att anställa en person som samordnar pilotverksamheten samt för att utarbeta gemensamma förfaranden och strukturer.

Som ett led i pilotprojekten genomförs en utredning om undervisningsarrangemangen för flexibla kontinuiteter mellan förskoleundervisning och den inledande undervisningen samt om deras verkningsfullhet som en del av utvecklingen. De utbildningsanordnare som deltar i projektet förbinder sig att till undervisnings- och kulturministeriet lämna de uppgifter som behövs om pilotverksamheten och dess resultat för en riksomfattande utredning.

Understöd beviljades till kommuner och privata sammanslutningar med tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. 

Beviljade understöd

Mer information

  • Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 0295 330 058
  • Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160