Hyppää sisältöön

Joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotointiin 4 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2022 13.17
Tiedote
Koululaisia opettajan kanssa

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 4,2 miljoonaa euroa joustavan ja yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen paikallistasolla.

Rahoitettavat pilotit luovat vahvan opinpolun alun, mikä tukee myöhempää opintojen sujumista.

Pilottihankkeiden tarkoituksena on kehittää esi- ja alkuopetuksen yhtenäisyyttä voimassaolevan lainsäädännön sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea opetuksen järjestäjiä esi-ja alkuopetuksen yhtenäisten toimintatapojen ja käytänteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä yhteisopettajuuden vahvistamisessa. Esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1–2 olennaisin tehtävä on varmistaa, että oppilaalla on riittävät koulunkäyntitaidot.

Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopetukseen, pilottitoimintaa koordinoivan henkilön palkkaamiseen sekä yhteisten käytänteiden ja rakenteiden luomiseen.
Osana pilotointia toteutetaan selvitys joustavan esi- ja alkuopetuksen opetusjärjestelyistä ja niiden vaikuttavuudesta osana kehittämistä. Hankkeeseen osallistuvat opetuksen järjestäjät sitoutuvat toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tarvittavat tiedot pilottitoiminnastaan ja sen tuloksista valtakunnallista selvitystä varten.

Avustusta saivat kunnat sekä yksityiset yhteisöt, joilla on esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämislupa.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 0295 330 058
  • Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen p. 0295 330 160
     
Koulutus Yleissivistävä koulutus