Hoppa till innehåll

34 personer sökte direktörstjänsten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Arbets- och näringsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
18.8.2021 17.37
Nyhet

Inom utsatt till lämnades 34 ansökningar till tjänsten som direktör för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning som ska inrättas. Statsrådet utnämner direktören till den femåriga tjänsten.

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning stöder och samordnar tjänsterna för lärande och sysselsättning på ett nytt sätt. Centret ger kontinuitet i utvecklingen av tjänsterna och utnyttjandet av information samt stöder producenter av kompetens- och sysselsättningstjänster och nätverk inom området. Lagarna om inrättandet av servicecentret träder i kraft den 1 september 2021, och centret inleder sin verksamhet i slutet av året som en fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen.

Tjänsten som direktör för centret söktes av:

 1. Alho-Asikainen Tiina
 2. Aminoff Jalo
 3. Asikainen Miia
 4. Heilmann Pia
 5. Heinivirta Kirsi
 6. Hiltunen Sari
 7. Honkonen Keijo
 8. Hosio-Paloposki Anne
 9. Huttula Tapio
 10. Janhonen Pekka
 11. Kapanen Katja
 12. Koponen Timo
 13. Laatu Minna
 14. Lehtonen Piotr
 15. Leinovaara-Matomäki Anne
 16. Lämsä Anna-Liisa
 17. Malin Arja-Tuulikki
 18. Myllylä Yrjö
 19. Nuottanen Jaana
 20. Nygren Heidi
 21. Nyyssölä Kari
 22. Näslindh-Ylispangar Anita
 23. Ojanen Kauko
 24. Peltola Matti
 25. Pesonen Jyri
 26. Pullinen Petri
 27. Rahiala Esa
 28. Tapanila Mikko
 29. Tuominen Taisto
 30. Vahtivuori-Hänninen Sanna
 31. Woods Hetamari

Tre sökande ville inte ha sitt namn offentliggjort.

Uppgifterna om sökandena kan eventuellt kompletteras

Ansökningstiden gick ut den 18 augusti. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som anländer senare via posten eller registratorskontorets servicepunkt.

Mer information:
Anita Lehikoinen, kanslichef, tfn 0295 330 182, (undervisnings- och kulturministeriet)
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, tfn 0295 047 474, (arbets- och näringsministeriet)

Reformen av det kontinuerliga lärandet: servicecentret (på finska)