Hoppa till innehåll

Kulturmiljön och kulturarvet skapar grund för en hållbar framtid

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 15.14
Nyhet
kulturarvstrategin logo

Vid avslutningstillställningen för den nationella kulturmiljöstrategin firades resultaten av flera års arbete. Strategin utarbetades för åren 2014–2020 och enligt dess vision är kulturmiljön en källa till välbefinnande och livskraft. Samtidigt togs de första stegen mot en ny kulturarvsstrategi som kommer att erbjuda vägledning för alla delområden av samhället.

Med hjälp av kulturmiljöstrategin har betydelsen av och uppskattningen för kulturmiljön ökat. Detta framgår av en utvärdering av strategin som Oqual Group Oy utarbetat. Enligt utvärderingen var målsättningen för strategin lyckad. Strategin ansågs ha stött en hållbar utveckling och främjat ett brett utbud av högklassig information om kulturmiljön. Inrättandet av ett system med ansvariga museer ansågs vara ett av de viktigaste resultaten under strategiperioden. Tack vare museerna med regionalt ansvar har expertresurserna inom kulturmiljöområdet stärkts avsevärt i hela landet.

”Under de gångna tio åren av kulturmiljöstrategins genomförande har vi blivit allt mer medvetna om betydelsen av kulturmiljön. Samhället förändras i svindlande takt, men kulturarvet representerar kontinuitet och värnandet om kulturarvet skapar välfärd som har långtgående verkningar”, sade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. ”Kulturarvet förs inte vidare till kommande generationer utan en engagerad skara aktörer, från frivilliga aktörer till myndigheter”, sade Mikkonen och tackade alla som deltagit i arbetet.

Med blicken mot en kulturarvsstrategi

När kulturmiljöstrategin avslutas tar man steg mot en ny nationell kulturarvsstrategi. I det strategiarbete som inleds under undervisnings- och kulturministeriets ledning ska man också spinna vidare på och dra nytta av lärdomarna från den avslutade kulturmiljöstrategin.
Målet är att statsrådet ska utarbeta ett principbeslut om en kulturarvsstrategi som sträcker sig fram till 2030 och där kulturarvet är en resurs för framtida hållbara lösningar inom alla delområden av samhället.

"Målet med kulturarvsstrategin är att identifiera kulturarvets mångfald och möjligheter och att hitta teman och helheter som förenar samhällets alla delområden. På detta sätt stärks också förståelsen för vårt kulturarv, det ses som viktigt och man vill värna om det", sade vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko.

Ytterligare information

Tuija Mikkonen, miljöråd, tfn 0295 250 184, [email protected]
Mirva Mattila, kulturråd, [email protected], p. 0295 330 269

Annika Saarikko Krista Mikkonen