Hoppa till innehåll

Ministrar fick statssekreterare

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2023 10.51
Pressmeddelande
Risto Artjoki, Riikka Slunga-Poutsalo och Mikaela Nylander.

Statsrådet utnämnde den 22 juni AFM Risto Artjoki till statsminister Petteri Orpos statssekreterare. Vid samma sammanträde utnämnde statsrådet rättsnotarie, ekonomie magister Mikaela Nylander till undervisningsminister Anna-Maja Henrikssons statssekreterare och byggnadsritare Riikka Slunga-Poutsalo till finansminister Riikka Purras statssekreterare. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.

Statssekreterare Slunga-Poutsalo avlade tjänsteed vid sammanträdet. 

Risto Artjoki har senast arbetat vid Europeiska kommissionen som tjänsteman vid generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling (GD AGRI). Åren 2018–2019 arbetade Artjoki som kabinettchef för Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen och åren 2016–2018 som statssekreterare för samlingspartiets ministergrupp. Artjoki var också avdelningschef vid jord- och skogsbruksministeriet 2014–2016. Åren 2011–2014 var han jord- och skogsbruksminister Jari Koskinens och jord- och skogsbruksminister Petteri Orpos statssekreterare och åren 2007–2011 arbetade han i Olli Rehns kabinett vid Europeiska kommissionen. 

Mikaela Nylander var Anna-Maja Henrikssons statssekreterare 2021–2023. Hon var också riksdagsledamot för SFP 2003–2019 och Svenska riksdagsgruppens ordförande 2011–2015. Därtill har Nylander varit specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp.

Riikka Slunga-Poutsalo var riksdagsledamot för Sannfinländarna 2019–2023. Hon var partisekreterare för Sannfinländarna 2013–2019 och har också arbetat som IT-expert och företagare.

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna.

Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och sammanjämkningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag. 

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Päivi Paasikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 029 516 0136, statsrådets kansli