Hoppa till innehåll

Forsknings- och innovationsrådet behandlade uppdateringen av FUI-färdplanen och hur arbetet i den parlamentariska FUI-arbetsgruppen framskrider

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 10.44 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 15.10
Pressmeddelande

Vid sitt möte den 17 november behandlade forsknings- och innovationsrådet uppdateringen av åtgärderna i FUI-färdplanen och hur arbetet i den parlamentariska FUI-arbetsgruppen framskrider.

Åtgärderna i den FUI-färdplan som utarbetades i början av regeringsperioden uppdateras med tanke på slutet av regeringsperioden. I uppdateringen av färdplanen föreslås bland annat att rekryteringen av utländska studerande och personal utvidgas avsevärt vid högskolorna. Satsningar görs på att integrera internationella experter på den finländska arbetsmarknaden.

Utbildningsansvarssystemet utvecklas för att utbildningssystemet snabbare ska kunna svara mot arbetslivets behov. Den partnerskapsmodell som Finlands Akademi och Business Finland genomfört ska stärkas och etableras. Forskningens flaggskepp och den långsiktiga utvecklingen av forsknings- och innovationsinfrastrukturer stärks. Innovativiteten inom den offentliga sektorn förbättras genom ökad dialog mellan FUI-aktörerna samt genom mer systematiskt utnyttjande av prognostiserings- och forskningsdata vid beredningen av FUI-politiken.

Vid rådets diskussion konstaterades att färdplanen har framskridit i en positiv riktning. I anförandena betonades FUI-systemets övergripande karaktär samt de mångahanda och omfattande effekterna av systemets olika delar. I diskussionen betonades också att den internationella konkurrensen inom forsknings- och innovationsverksamheten har hårdnat, vilket ytterligare framhäver betydelsen av kvalitet samt utvecklandet av FUI-verksamhetsmiljön. 
Ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer beslutar om uppdateringen av FUI-färdplanen. I forsknings- och innovationsrådet fördes en riktlinjedebatt utifrån vilken ministerierna finslipar uppdateringen av färdplanen för beslut av ministerarbetsgruppen.

Forsknings- och innovationsrådet stödde en fortsatt uppdatering. 
Arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot Matias Mäkynen höll ett inledningsanförande om hur den parlamentariska FUI-arbetsgruppens arbete framskrider. Arbetsgruppen har granskat sex olika alternativ för att genomföra en långsiktig ökning av FoU-finansieringen, utarbetat principer för utveckling av FUI-systemet, hört många intressentgrupper och bedömt konsekvenserna av olika finansieringsalternativ.  

Arbetsgruppens arbete hittills och det utkast till principer som arbetsgruppen utarbetat ansågs vara bra. I diskussionen betonades kompetensutvecklingens avgörande betydelse för Finland. Hävstångseffekten av de offentliga FUI-satsningarna på den privata sektorn samt existerande, omfattande och mångsidiga bevis på FUI-insatsernas och FUI-verksamhetens effektivitet betonades.

Ytterligare information: Lauri Finér, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 029 516 0676 och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0101