Den svenska utbildningsvägens framtid 2024

Onsdag 10.4.2024 kl. 8.30 –  17.30

undervisnings- och kulturministeriet

Hur kan vi stärka och höja kvaliteten?

Välkommen till konferensen Den svenska utbildningsvägens framtid där vi fokuserar på att skapa en jämlik, inkluderande och högkvalitativ svenskspråkig utbildning på alla nivåer. Konferensen bygger på utredningen om svenskspråkig utbildning och är en fortsättning på de framgångsrika konferenserna 2022 och 2023. Årets konferens fokuserar på allmänbildande utbildning och tar avstamp i aktuella utvärderingar och lärresultat. 

Vi inleder konferensen med att reflektera över föregående års diskussioner för att sedan gå över till regeringsprogrammet, samhällsutveckling samt trender och utmaningar inom utbildningen. Vi kommer att analysera hur dessa faktorer påverkar den svenskspråkiga utbildningen och hur vi kan stärka och höja kvaliteten på den. 

Professor Francesca Borgonovi från OECD Centre for Skills och University College London kommer att hålla en keynote presentation med titeln "Factors, trends and future perspectives for learning and well-being through the lens of large-scale international assessments".

Övriga medverkande är universitetsforskare Kari Nissinen, Jyväskylä universitet, undervisningsråd Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen samt utvärderingsexpert Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering. Moderator för evenemanget är Lia Markelin, tankesmedjan Magma.

Konferensen riktar sig till dig som på något plan arbetar med den svenskspråkiga utbildningen i Finland. En del av konferensens program livestreamas på sfv.fi/stream.

Konferensen riktar sig till dig som på något plan arbetar med den svenskspråkiga utbildningen i Finland. En del av konferensens program livestreamas på sfv.fi/stream.

Antalet platser är begränsat. Platserna fylls i anmälningsordning. Konferensen är kostnadsfri. Arrangörerna bjuder på trakteringen.