Hoppa till innehåll

Den nya lagen om småbarnspedagogik godkänd i riksdagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 15.32 | Publicerad på svenska 27.6.2018 kl. 15.35
Pressmeddelande
Foto: Joonas Vohlakari

Riksdagen godkände på onsdagen den nya lagen om småbarnspedagogik. Den nya lagen förbättrar småbarnspedagogikens kvalitet genom att personalens utbildningsnivå höjs och yrkestitlarna förtydligas. Barnets väl lyfts fram och bör beaktas i första hand då man planerar och ordnar småbarnspedagogik. Barnet bör också skyddas från våld, mobbning och andra trakasserier. Lagen om småbarnspedagogik träder i kraft den 1 september 2018.

Genom att höja personalens kompetensnivå främjar man småbarnspedagogikens höga kvalitet. I de framtida daghemmen kommer det att finnas ett mångprofessionellt team som består av lärare, socionomer och barnskötare inom småbarnspedagogik. År 2030 ska minst två tredjedelar av daghemspersonalen ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer, varav minst hälften bör vara behöriga lärare inom småbarnspedagogik.

Då lagen träder i kraft ändras inte den behörighet som lärare, barnskötare och föreståndare har för sina nuvarande uppgifter. Detsamma gäller personer som studerar eller har antagits för att studera inom branschen.

-Forskningen kommer hela tiden med nya rön om betydelsen av de tidiga åren. Småbarnspedagogiken stärker den utbildningsmässiga jämlikheten, förebygger utslagning och stöder utvecklandet av beredskapen för lärande. Alla föräldrar måste kunna lita på att småbarnspedagogiken håller en hög kvalitet, och personalens kompetens har en klar anknytning till just kvaliteten, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Regeringen har reserverat totalt 28 miljoner euro  för utvecklandet av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken under 2018-2021. Universitetens nybörjarplatser för lärare i småbarnspedagogik ökar med tusen.

Informationsflödet mellan småbarnspedagogiken, myndigheterna och hemmen blir enklare. Genom lagändringen tas informationsresursen Varda inom småbarnspedagogiken i bruk. I den införs uppgifter om anordnare, personal, familjer och barn inom småbarnspedagogiken som myndigheterna behöver för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Lagändringen innebär att olika aktörer får tillgång till aktuell, tillförlitlig, heltäckande och jämförbar information. Information lagras i informationsresursen fr.o.m. ingången av 2019. 

Mer information:

- Kirsi Alila, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30365
- (fr.o.m. 9.7.): Tarja Kahiluoto, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30386
- Marjaana Larpa, specialsakkunnig (UKM), tfn 02953 30350
- informationsresurs för småbarnspedagogik: Tero Huttunen (UKM), tfn 02953 30219
- Heikki Uusitalo, specialmedarbetare, tfn 02953 30164

Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning