Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriet samlar in information om coronapandemins konsekvenser för verksamhet inom konst, kultur och kreativa branscher

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2021 13.45
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet samlar med hjälp av en webbenkät in information om hur den exceptionella situation som coronaviruset har orsakat påverkar verksamheten och ekonomin på konst- och kulturområdet. Enkäten kan besvaras av sammanslutningar och personer som verkar inom konst, kultur och kreativa branscher.

Frågorna i enkäten gäller coronapandemins konsekvenser 2020 och en bedömning av konsekvenserna under första halvåret 2021.

Ministeriet samlar in informationen och bedömningarna för att kunna upprätthålla en aktuell lägesbild och som stöd för mer långsiktig åtgärdsplanering. Utifrån resultaten av enkäten publiceras information om lägesbilden på nätet. 

Enkäten utgör en fortsättning på de enkäter som undervisnings- och kulturministeriet genomförde våren 2020 Coronapandemins effekter på kulturområdet och Coronapandemins konsekvenser för kommunernas kulturverksamhet.  

Enkäten kan besvaras 18.1.-1.2.2021. När en organisation svarar på enkäten ska ett gemensamt svar för organisationen lämnas in av en representant för organisationen. Enskilda personer svarar på enkäten för den egna verksamhetens del. 

Enkäten via Webropol och utskrivbar version av enkäten

Ytterligare information: Tapani Sainio, kulturråd, tfn 0295 330 336