Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för att stärka yrkesutbildningsanordnarnas digitala kompetens

Avustus

Digitalisering skapar nya möjligheter att anordna yrkesutbildning och ändra arbetssätten inom yrkesutbildningen. Att utnyttja digitala lösningar och information som produceras via dem inom anordnande av utbildning och undervisning förutsätter nya slags förmågor, kompetent personal och ledning.

Syftet med understödet är att förankra och etablera verksamhetsmodeller som producerats i de projekt för lärandeanalys, helhetsarkitektur, digital kompetens och informationskompetens som finansierades 2022 och 2023 på riksnivå, med målet att innehållet i ovannämnda projekt när projektet avslutas ska utgöra en del av utvecklandet av och verksamhetssätten för digitaliseringen hos anordnarna av yrkesutbildning.

Statsunderstödet kan på ansökan beviljas en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017). Understödet beviljas till ett omfattande nätverksprojekt som koordinerar upprätthållandet, uppdateringen och spridningen av material som producerats i tidigare projekt. På så sätt sker utvecklingsverksamheten som omfattande samarbete mellan utbildningsanordnarna.

Ansökningstiden börjar 20.9.2023 kl. 10 och slutar 25.10.2023 kl. 16.15.

För understödet kan användas cirka 3–4 miljoner euro. Understödet beviljas för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Avsikten är att beslut ska fattas i november 2023. Sökande informeras skriftligen om beslutet.

På användning av strategifinansieringen tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).

 

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30187, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod