Hyppää sisältöön

Hankeavustus ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyden vahvistamiseksi

Avustus

Digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen järjestämiseen ja muuttaa tapoja tehdä työtä ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen ja niiden kautta syntyvän tiedon hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä, osaavaa henkilökuntaa ja johtoa.

Avustuksen avulla on tarkoitus jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuonna 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka, kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen osaamisen ja tieto-osaamisen -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti, tavoitteena että edellä mainittujen hankkeiden sisällöt ovat hankkeen päättyessä osa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja.

Valtionavustusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjälle, jolla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Avustus myönnetään yhdelle laajalle verkostohankkeelle, joka koordinoi aikaisemmissa hankkeissa tuotetun materiaalin ylläpitoa, päivittämistä sekä levitystä. Näin kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajana yhteistyönä.

Hakuaika alkaa 20.9.2023 klo 10 ja päättyy 25.10.2023 klo 16:15.

Avustukseen voidaan käyttää noin 3-4 miljoonaa euroa. Avustus myönnetään ajalle 1.1.2023-31.12.2024. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Strategiarahoituksen käyttöön sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001)

Koulutus

Lisätietoja

Opetusneuvos Anne Ekroth (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104, [email protected]

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166, [email protected]

Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183, [email protected]

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi), puh. 02953 30249, [email protected]

Erityisasiantuntija Janne Savolainen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30187, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset