Hoppa till innehåll

Professor Riitta Pyykkö utreder utvecklandet av språkutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2017 14.48 | Publicerad på svenska 2.3.2017 kl. 15.32
Nyhet

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt vicerektor, professor Riitta Pyykkö från Åbo universitet till utredningsperson för att göra en utredning om den nuvarande språkreservens tillstånd och nivå.

Målet är att utreda språkreservens situation i Finland, bedöma det internationella samarbetet samt vilka framtida behov som är centrala ur kultur- och bildningsbehovens synvinkel i fråga om språkkunskaper. Pyykkö ska också göra upp rekommendationer för att göra språkreserven mera mångsidig, för åtgärder som krävs för språkkunskapsbehoven inom utbildning och forskning, göra en uppskattning över kostnader för åtgärderna samt eventuella behov av författningsändringar. Rekommendationerna gäller hela utbildningssystemet.

Utredningspersonen ska höra intressentgrupper som är centrala med tanke på språkutbildning, språkforskning, arbets- och näringsliv, internationellt samarbetet, kulturverksamhet och språkminoriteter. I utredningsarbetet beaktas avsnittet om språkundersvisning i spetsprojektet Den nya grundskolan samt övriga projekt som är väsentliga för utvecklandet av språkutbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en styrgrupp som stöd för utredningspersonen. Ordförande för styrgruppen är kanslichef Anita Lehikoinen. Styrgruppen är samtidigt styrgrupp för spetsprojektet för att tidigarelägga språkinlärningen.

Styrgruppens övriga medlemmar är journalisten Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat, forskningsdoktor Mari Bergroth, Jyväskylä universitet, professor, direktör Ulla-Maija Forsberg, Institutet för de inhemska språken, rektor Kari Jukarainen, SUKOL  ry,  emeritusprofessor Fred Karlsson, koordinator Miika Katajamäki, Tammerfors stad, VD Petri Lempinen, Utvecklingsföreningen för yrkeskunnande rf, undervisningsrådet Armi Mikkola, undervisnings- och kulturministeriet, professor, direktör Tarja Nikula-Jäntti, Centret för tillämpad språkforskning, VD Jaana Nuottanen, Medborgarinstitutens förbund MiF ry, direktör Kari Nyyssölä, Utbildningsstyrelsen, direktör Gun Oker-Blom, Utbildningsstyrelsen, överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, undervisnings- och kulturministeriet, undervisningsrådet Seija Rasku, undervisnings- och kulturministeriet, chefen för utbildningsärenden Mika Tuuliainen, Företagarna i Finland rf.

Sekreterare för styrgruppen är undervisningsrådet Minna Polvinen vid undervisnings- och kulturministeriet samt undervisningsrådet Anu Halvari vid Utbildningsstyrelsen.

Utredningspersonen ska överlämna utredningen senast vid utgången av 2017. Styrningsgruppens verksamhetsperiod tar slut den 31 december 2018.

Ytterligare information:          
Kanslichefen Anita Lehikoinen (UKM), tfn 02953 30182
Undervisnnigsråd Minna Polvinen (UKM), tfn 02953 30262
 

Mer om spetsprojektet Den nya grundskolan

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Sipilän hallitus Spetsprojekt