Hoppa till innehåll

Utvidgningen av läroplikten har framskridit till förslag om genomförandet av avgiftsfri utbildning på andra stadiet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2020 16.31 | Publicerad på svenska 13.2.2020 kl. 11.42
Pressmeddelande
Opettaja, poika ja tyttö opiskelevat luokassa.

Läropliktsåldern höjs till 18 år från och med 2021. Samtidigt får alla i läropliktsåldern rätt att utan avgift avlägga en examen på andra stadiet. Tisdagen den 11 februari presenterades förslag till riktlinjer för studiernas avgiftsfrihet för ministerarbetsgruppen för kunnande, bildning och innovationer och onsdagen den 12 februari för uppföljningsgruppen för utvidgning av läroplikten.

I fråga om begränsningen av avgiftsfriheten har man berett två alternativa modeller. I den ena modellen fortsätter rätten till helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet i fyra år från det att examensutbildningen inleddes. Därtill skulle den förberedande utbildning i övergångsskedet som eventuellt föregår examensutbildningen vara avgiftsfri i ett år. I den andra modellen har en läropliktig studerande rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Avgiftsfriheten skulle gälla både examensinriktad utbildning och utbildning i övergångsskedet.

- En avgiftsfri och jämlik grundskola för alla är en av hörnstenarna i Finlands framgångshistoria och nu får den en värdig uppdatering. Avgiftsfrihet inom yrkesutbildningen, gymnasierna och folkhögskolorna för läropliktiga skulle undanröja hinder för avläggande av examen på andra stadiet och öka jämlikheten inom utbildningen, säger undervisningsminister Li Andersson.

Avsikten är att rätten till helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet förverkligas första gången för läropliktiga som inleder studier på andra stadiet hösten 2021. Den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet gäller för första gången de unga som våren 2021 får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller vars grundläggande utbildning som ingår i läroplikten annars upphör då. Utgångspunkten är att den första åldersklassen är de som är födda 2005.

Utöver undervisningen blir även materialen avgiftsfria

Enligt förslagen om avgiftsfrihet ska undervisningen samt dessutom de läromedel och arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial som behövs för förvärvandet av kunnande vara avgiftsfria för studerande på andra stadiet. Redan enligt de nuvarande bestämmelserna är undervisningen avgiftsfri inom utbildningen på andra stadiet, med undantag för folkhögskolor, där studerandeavgifter kan tas ut.

Enligt förslaget ska utbildningsanordnaren ställa läromedel och andra behövliga arbetsredskap till den studerandes förfogande. Utbildningsanordnaren kan själv besluta hur den skaffar material och redskap samt hur den ställer dessa till de studerandes förfogande.

Ett undantag från avgiftsfriheten är de redskap som behövs i utbildningar med en särskild betoning, såsom musikinstrument och sportutrustning.

De läropliktiga prioriteras i inkvarteringen

Enligt de gällande bestämmelserna kan studerande på andra stadiet redan nu bo avgiftsfritt i läroanstaltens elevhem.

Lagen om utvidgning av läroplikten ändrar inte detta, men det föreslås att lagstiftningen preciseras så att läroanstalternas elevhemsplatser i första hand ska erbjudas till läropliktiga och andra studerande som omfattas av avgiftsfri utbildning.

Enligt beredningen förutsätter avgiftsfriheten på andra stadiet i regel inte att bestämmelserna om avgiftsfri inkvartering ändras. Inom ramen för den fria ansökningsrätten kan de studerande under studietiden bo hos sina föräldrar, självständigt eller i läroanstaltens avgiftsfria elevhem. Studerande som bor självständigt har möjlighet till allmänt bostadsbidrag i enlighet med de principer som gäller för det.

Rätten till en måltid per dag kvarstår

Redan enligt de gällande bestämmelserna har en studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning rätt till en avgiftsfri måltid per dag.

Inom yrkesutbildningen har den studerande rätt till flera måltider per dag på basis av skoldagens längd. I utbildning vid internatskolor har den studerande rätt till så kallad helpension. Avgiftsfriheten på andra stadiet ändrar inte dessa principer.

Fler skolresor ersätts

Enligt förslaget ska avgiftsfria skolresor på andra stadiet ersättas inom ramen för det nuvarande stöd för skolresor som Fpa betalar.

Om avgiftsfriheten förverkligas sänks gränsen för skolresor som berättigar till stöd från 10 kilometer till 5 kilometer. Samtidigt slopas gränsen på 54 euro för månatliga resekostnader.

Mer information:

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning