Hoppa till innehåll

Omfattande projekt ska trygga tillgången till och kvaliteten på utbildning på andra stadiet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 9.14 | Publicerad på svenska 21.10.2021 kl. 12.00
Pressmeddelande

I regeringens utbildningspolitiska redogörelse ingår målet att trygga tillgängligheten för utbildning på andra stadiet i en situation där de befolkningsmässiga skillnaderna mellan regionerna ökar.  För att säkerställa detta tillsätter undervisningsminister Li Andersson ett projekt för att reformera utbildningen på andra stadiet. Avsikten är att projektets förslag ska bli klara före juni 2022.

Befolkningsutvecklingen och förändringarna i arbetslivet påverkar uppgifterna för utbildningen på andra stadiet och ändrar ramarna för ordnandet av utbildning. I projektet bereds åtgärder för att säkerställa tillgången till utbildning på andra stadiet och samtidigt svara på kompetensbehoven i arbetslivet och samhället som förutsätter att innehållen i utbildningen kan kombineras på ett mer flexibelt sätt än för närvarande. I enlighet med målen i den utbildningspolitiska redogörelsen reformeras verksamhetsformerna på andra stadiet så att de svarar på framtida utmaningar i samhället. Det är också viktigt att säkerställa en god tillgänglighet och kvalitet i fråga om utbildningen för läropliktiga samt att svara på behoven av kontinuerligt lärande. 

Genom projektet stöds en snabbare och mer omfattande övergång från andra stadiet till högre utbildning bland unga. I arbetet ska den pågående reformen av det kontinuerliga lärandet beaktas.

- Även om den mest betydande minskningen av de unga åldersklasserna kommer att ske först omkring 2030, måste förberedelserna inför framtiden inledas nu för att säkerställa den riksomfattande tillgången till utbildning. Det behövs alltså redan snart lösningar för att utveckla utbildningen på andra stadiet. Till exempel läropliktsreformen och behovet av kontinuerligt lärande är områden där vi måste säkerställa att det fungerar bra på andra stadiet i hela Finland, säger undervisningsminister Li Andersson.

I projektet beaktas utvecklingsbehoven inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen på båda nationalspråken.

En beredningsgrupp och en styrgrupp tillsätts för projektet. För att säkerställa en tillräckligt omfattande samhällsdebatt tillsätts också en uppföljningsgrupp med bred bas som stöd för arbetet.

Utbildningspolitiska redogörelsen

Mer information:

specialmedarbetare Touko Sipiläinen,  tfn 0295 330 143, [email protected], undervisnings- och kulturministeriet

överdirektör Petri Lempinen, tfn 0295 330 180, [email protected], undervisnings- och kulturministeriet

konsultativa tjänstemannen Ville Heinonen, tfn 0295 330 105, [email protected], undervisnings- och kulturministeriet