Hoppa till innehåll

Kalevala – ett levande epos har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2024 13.36
Nyhet

Kalevala – ett levande epos har beviljats Europeiska kommissionens kulturarvsmärke den 11 april 2024. Kulturarvsmärket delas ut till objekt i Europeiska unionen som haft en viktig betydelse för Europas historia, kultur och integration. Märket beviljades till sju objekt.

Kalevala är ett av de få immateriella kulturarvsobjekt som har tilldelats det europeiska kulturarvsmärket. Kulturarvsmärket tilldelades Kalevala som ett livskraftigt epos som fortsätter att ge upphov till nya vetenskapliga, konstnärliga och kulturella tolkningar. Kalevala, som härstammar från karelska och finländska folkdikter, skrevs 1849 av Elias Lönnrot och ger uttryck för allmäneuropeiska ideologiska tankegångar och epostraditioner. Kalevala har översatts till över 60 olika språk. 

-   Kalevala är en del av vårt gemensamma europeiska arv, ett bevis på kulturens kraft och förmåga till förnyelse. Kalevala har under flera generationer inspirerat konstnärer att skapa ny musik, visuell konst och litteratur. Med hjälp av Kalevala är det också möjligt att inleda en diskussion om det levande kulturarvets betydelse och den kulturella mångfalden i vårt samhälle, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala

Till kulturarvsmärket anknyter också projektet ”Ett episkt kalejdoskop”, som riktar sig till unga i Europa och som behandlar det finländska och karelska kulturarvet ur ett aktuellt perspektiv. Projektet genomförs av Finska Litteratursällskapet i samarbete med stiftelsen Kalevalasällskapet, Gallen-Kallela Museet, Juminkeko stiftelsen, Parppeinvaara runokylä och ett omfattande samarbetsnätverk.

Europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) ingår i EU:s program för ett kreativt Europa. Sedan 2013 har kulturarvsmärket tilldelats 67 objekt som hänför sig till bland annat byggnadsarvet, handlingar, kulturmiljön och det immateriella kulturarvet. Syftet med märket är att öka européernas kunskaper om Europas historia och uppbyggnaden av unionen och om det gemensamma, varierande kulturarvet. I Finland har kulturarvsmärket tidigare tilldelats Seminariebackens campus och den jämlika utbildningen vid Jyväskylä universitet år 2022.

Den europeiska kulturarvsmärket samordnas av Museiverket. Nästa nationella ansökningsomgång kommer att äga rum i maj-juni 2024.

Mer information: Mirva Mattila, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 269