Hoppa till innehåll

Förslag till åtgärder för att säkerställa en högklassig utbildning på andra stadiet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2022 9.22 | Publicerad på svenska 27.9.2022 kl. 9.26
Pressmeddelande

Slutrapporten från projektet för utveckling av utbildningen på andra stadiet har färdigställts och överlämnades till undervisningsminister Li Andersson på tisdagen 27.9. Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att säkerställa den framtida tillgången till och kvaliteten på gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Syftet är också att säkerställa en tillgänglig och högklassig utbildning för läropliktiga och att svara på behoven av kontinuerligt lärande.

Projektet för utveckling av utbildningen på andra stadiet inleddes hösten 2021. I bakgrunden till projektet låg framför allt befolkningsutvecklingen och förändringarna i arbetslivet som påverkar uppgifterna för utbildningen på andra stadiet och ändrar villkoren för ordnandet av utbildning. Förutom inlärning och utbildning påverkar de också förutsättningarna för att ordna utbildning av hög kvalitet samt kräver de åtgärder för att säkerställa utbildningens tillgänglighet. 

I slutrapporten från projektet föreslås att utvecklingsarbetet i huvudsak ska fortsätta i olika faser även efter projektperiodens slut. Genom utvecklingsåtgärderna svarar man på de nuvarande utmaningarna på längre sikt.

- Arbetet för en högklassig och tillgänglig utbildning på andra stadiet fortsätter. Ett viktigt utvecklingsområde är samarbetet mellan gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Denna rapport fungerar som ett verktyg för att ytterligare förbättra kvaliteten i fråga om utbildningen på andra stadiet, säger undervisningsminister Li Andersson.

I slutrapporten presenteras förslag till principer för att vidareutveckla finansieringen av yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen och för att inrikta den verksamhetsmässiga och organisatoriska reformen av ordnandet av utbildningen. I praktiken innebär reformen att anordnarna av yrkesutbildning får bättre möjligheter att rikta sin verksamhet enligt de regionala arbetsmarknadsbehoven. 

Tillståndsförfarandet i fråga om både gymnasieutbildning och yrkesutbildning ska enligt rapporten utvecklas för att göra det lättare att förnya verksamheten lokalt och minska onödig byråkrati. Grunderna för finansieringen av kontinuerligt lärande inom yrkesutbildningen ska anpassas till behoven hos befolkningen i arbetsför ålder, samtidigt som systemet förenklas. 

I rapporten presenteras också ett åtgärdsprogram för utnyttjande av digitala plattformar för att stödja samarbete och tillgänglighet och för att förnya och förenkla styrningen av verksamheten inom yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. 

Enligt rapporten bör man under de kommande åren också förbereda sig på att utveckla anordnarstrukturen och verksamheten inom gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen till följd av förändringarna i befolkningsstrukturen.

- - - 
Som en del av utvecklingsprojektet lät undervisnings- och kulturministeriet våren 2022 genomföra en enkät till anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning om utvecklingen av utbildningen på andra stadiet. Sammanlagt 800 svar lämnades in.

I samband med utvecklingsprojektet har det beretts ett utkast till regeringens proposition med förslag till utveckling av yrkesutbildningens innehåll, precisering av de förfaranden som gäller dubbelexamen och utveckling av finansieringen av utbildningen för läropliktiga inom yrkesutbildningen.

Mer information: Ville Heinonen, konsultativ tjänsteman (UKM), tfn 02953 30105