Hoppa till innehåll

Ansvarsfull turism vid och genomslag för världsarven i Finland

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2020 13.21 | Publicerad på svenska 20.11.2020 kl. 13.55
Nyhet
Maailmanperintöfoorumi Suomenlinnassa.
Foorumin pyöreän pöydän keskustelu aiheesta vastuullisuutta ja voittoa maailmanperintökohteissa. Kuva: Helena Heiskanen

Nationellt världsarvsforum ordnades för första gången 10 –11.11.2020, och gick ut på att utbyta samlade erfarenheter av och synpunkter på hur man utvecklat turismen vid våra sju världsarv i Finland i hållbar riktning. Världsarven bidrar till att stimulera den regionala ekonomin, och kan tjäna som exempel på hur man utvecklar turismen i ansvarsfull riktning, såväl med tanke på miljön som det omgivande samhället. Utvecklingen av världsarven i vårt land har sin utgångspunkt i den Nationella världsarvsstrategin 2015–2025.

Undantagsförhållandena i våras och i somras blev synliga vid våra världsarv. Dessutom blev det rätt så stora förändringar ifråga om antalet besökare. Till exempel drabbades Sveaborg, liksom det övriga Helsingfors, i synnerhet av bortfallet av inte bara internationella, utan också inhemska besökare. Situationen för företagare i resebranschen försvårades av att gruppresorna upphörde, men juli var trots det särskilt livlig på många håll i landet.

 ”Många finländare återupptäckte sitt eget land och dess smultronställen, i och med att de hade tid att bekanta sig med resmål i hemlandet”, konstaterade generaldirektören för Museiverket, Tiina Merisalo

Under coronapandemin hittade finländarna också resmål på nära håll, och i synnerhet ökade resorna till våra naturarv.  ”Folk som inte tidigare besökt våra världsarv är intresserade av att göra utflykter till dem”, berättade regiondirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsens Naturtjänster. Ökningen i besökarmängderna visade också på behovet av ännu mer information för att alla besökare ska förstå att agera ansvarsfullt. 

Under forumet vändes blickarna också mot framtiden för turismen. Till exempel kommer digitaliseringen i att bjuda på många möjligheter, vilket delvis också börjat förverkligas i fråga om våra världsarv på grundav undantagstillståndet. Under undantagsförhållandena har världsarven utarbetat digitala broschyrer och utvecklade näthandeln. 

Undantagsförhållandena kan också ge möjligheter att bygga upp turismen på en mer hållbar grund. Innan den internationella turismen återhämtar sig har man inom världsarven funderat på hur man kan hitta nya målgrupper och få till stånd ett ännu starkare engagemang för utvecklingsarbetet med dem inom olika sammanslutningar och grupper.

Världsarvssamordnare Malin Henriksson vid Forststyrelsen sammanfattade världsarvens universella värde: ” Trots den rådande ovissheten är naturen något som består. Det är viktigt att utveckla tjänsterna och världsarven så att de svarar mot större besökarmängder.”  

Vikten av att värna om och utveckla  


Temat för Nationellt världsarvsforum var Att lyckas på ett ansvarsfullt sätt. Ett krav för tillträde till världsarven är att deras framtid tryggas. "Genom att värna om världsarven blickar vi samtidigt in i framtiden. Det är ett generationsöverskridande perspektiv med kommande generationer som främsta målgrupp”, sade forsknings- och kulturminister Annika Saarikko

Utöver andra hotbilder försvåras värnandet om och utvecklingen av världsarven, både i vårt land och globalt, av klimatförändringen. ” En höjning av havsnivån kan med tiden till exempel stoppa landhöjningen i Kvarken, det fenomen som utgör den vetenskapliga grunden för Finlands hittills enda naturarv”, påpekade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Den nationella världsarvsstrategin fastställer att världsarven kan fungera som en modell för andra med tanke på hur man värnar om, upprätthåller och presenterar dem. Nationellt världsarvsforum konstaterade att strategin har haft effekt. Många av världsarven är bra exempel bl.a. på hur man kan utveckla turismen i ansvarsfull riktning.

Finlands världsarv samarbetar med varandra och sprider god praxis via Föreningen för Finlands världsarv rf. Genom föreningens projekt har man bland annat utvecklat mätare för hållbar turism vid världsarven samt undersökt deras effekt på den lokala ekonomin, vilken är betydande. Till exempel i Verla, där man utvecklat inkvarteringsverksamheten kring världsarvsmuseet, uppskattades de regionala ekonomiska effekterna 2018 uppgå till 2,4 miljoner euro och 24 årsverken.

Utöver de positiva effekterna p ekonomin har världsarven även många andra positiva effekter som inte nödvändigtvis ännu till alla delar är kända. Arbetet för att utveckla väldarven har effekt, och och går vidare. 

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet ordnade den 10 –11.11 .2020 det första nationella världsarvsforumet tillsammans med Museiverket och Forststyrelsens naturtjänster. Forumet är ett led i genomförandet av den nationella världsarvsstrategin 2015 –2025, och kommer att fortsätta under de kommande åren. 

Efter forumet finns det foton därifrån på undervisnings- och kulturministeriets Flickr-konto. En video på forumet läggs upp på ministeriets YouTube-kanal.

Mer information om det Nationella världsarvsforumet: 

Mirva Mattila, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected]
Stefan Wessman, Museiverket, [email protected]

Mer om detta tema

Annika Saarikko Krista Mikkonen Kultur