Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisationer för fritt bildningsarbete

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av organisationer för fritt bildningsarbete. Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

I regeringens proposition om statsbudgeten för 2024 föreslås understöd till ett belopp av 709 000 euro för verksamhet inom centralorganisationerna för fritt bildningsarbete samt samarbets- och informationsverksamhet inom forskningen inom fritt bildningsarbete (moment 29.10.51 statsunderstöd för organisationer). Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 27 oktober 2023 kl. 8.00 och går ut den 30 november 2023 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 28 februari 2024. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.