Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisationer för fritt bildningsarbete

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av organisationer för fritt bildningsarbete. Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2023. Understöd kan beviljas för: 

  • Verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsarbete
  • Verksamhet av nätverket Sivistystyön Vapaus ja Vastuu för främjande av forskning och bildning inom fritt bildningsarbete
  • Publiceringsverksamhet som främjar fritt bildningsarbete och tillgången till prognostiseringsinformation och forskningsrön om fritt bildningsarbete
  • Verksamhet som bedrivs av kommunikationsenheten för European Association for the Education of Adults (EAEA) i Finland 

För understöden kan användas totalt 709 000 euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet 

Ansökningstiden börjar den 13 december 2022 kl. 8.00 och går ut den 18 januari 2023 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 28 februari 2023. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.