Hoppa till innehåll

Utvecklingsunderstöd inom ramen för programmen Skolan i rörelse och Studier i rörelse för verksamheten vid högstadier och yrkesläroanstalter på andra stadiet perioden 1.12.2022–31.12.2023

Avustus

​​​​​​​Avsikten med utvecklingsunderstödet är att stödja stärkandet av en motionsriktad verksamhetskultur och återhämtningen efter covid-19-pandemin i årskurserna 7–9 i grundskolan och i den yrkesinriktade utbildningen på andra stadiet. Målet är att eleverna ska röra sig tillräckligt för att hållas friska och må bra och att långa stunder av stillasittande ska avbrytas med hjälp av olika metoder.

Under covid-19-pandemin övergick skolorna och läroanstalterna till distansundervisning, offentliga utrymmen stängdes, och motionen och upprätthållandet av sociala relationer begränsades. Pandemin har påverkat barn och unga på många olika sätt. Särskilt avsaknaden av delaktighet och samhörighet samt olika problem med den mentala hälsan har gjort det svårare att studera och orka.

Genom att göra motion till en del av skol- och studiedagen kan man öka elevernas och de studerandes fysiska aktivitet, främja lärandet, trivseln i skolan, delaktighet och samhörighet samt förbättra arbetsron i skolorna och läroanstalterna.
Att röra på sig under skol- och studiedagen främjar också arbetsron under lektionerna, stöder elevernas emotionella och kognitiva engagemang i arbetet och inverkar positivt på elevernas psykiska välbefinnande, kamratrelationer och samhörighet samt stämningen i skolan.

Genom understödet stöds verkställandet av programmen Skolan i rörelse och Studier i rörelse.

Understöd kan sökas av
a)    kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till högstadier, och
b)    anordnare av yrkesutbildning för verksamhet som riktar sig till yrkesutbildning på andra stadiet. Understöd kan sökas för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Understöd söks från regionförvaltningsverket.

För understöden kan användas högst cirka två miljoner euro.

Ansökningstiden börjar den 13 september 2022.
Ansökningstiden slutar den 18 oktober 2022 kl. 16.15.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast den 24 november 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

•    Idrottslagen (390/2015)
•    Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverkens guide för hur man söker och använder understöd och om hur användningen av understöd övervakas.