Hyppää sisältöön

Liikkuva koulu ja opiskelu -kehittämisavustukset yläkoulujen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten toimintaan ajalle 1.12.2022 – 31.12.2023

Avustus

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistumista ja koronapandemiasta elpymistä peruskoulujen vuosiluokilla 7.-9. ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Pyrkimyksenä on, että oppilaat liikkuvat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi ja pitkäkestoista paikallaan oloa tauotetaan erilaisin menetelmin. 

Koronapandemian aikana koulut ja oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, julkisia tiloja suljettiin ja liikkumista sekä sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä rajoitettiin. Pandemia on vaikuttanut lapsiin ja nuoriin monin eri tavoin. Erityisesti osallisuuden ja yhteisöllisyyden puute sekä mielenterveyden haasteet ovat vaikeuttaneet opintoja ja jaksamista. 

Tuomalla liikkuminen osaksi koulu- ja opiskelupäivää voidaan lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta, edistää oppimista, kouluviihtyvyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä parantaa koulujen ja oppilaitosten työrauhaa. 
Koulu- ja opiskelupäivän aikainen liikkuminen edistää myös työrauhaa oppitunneilla, tukee oppilaiden emotionaalista ja kognitiivista sitoutumista työskentelyyn sekä vaikuttaa positiivisesti oppilaiden mielen hyvinvointiin, vertaissuhteisiin, yhteenkuuluvuuteen ja kouluilmapiiriin.

Avustuksella tuetaan Liikkuva koulu ja opiskelu -ohjelmien toimeenpanoa. 

Avustusta voivat hakea 
a)    kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät yläkouluihin kohdistuvaan toimintaan, ja
b)    ammatillisen koulutuksen järjestäjät toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuvaan toimintaan. Avustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille.

Avustukset haetaan aluehallintovirastoista. 

Avustuksiin voidaan käyttää enintään noin kaksi miljoonaa euroa.

Hakuaika alkaa 13.9.2022.
Hakuaika päättyy 18.10.2022 klo 16.15.

Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset 24.11.2022 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.