Reform av konstkommissionsinrättningen

Torsdag 14.12.2023 kl. 9.30 –  11.00

undervisnings- och kulturministeriet

Verksamheten och strukturen för konstkommissionsväsendet som är anslutet till Centret för konstfrämjande håller på att förnyas. Det har gått 10 år sedan den senaste reformen av systemet för främjande av konst. Det är dags att anpassa kommissionsväsendet till utmaningarna och förändringarna i dagens samhälle och ekonomi. Syftet med reformen är att bevara det som är bra och värdefullt, och att på ett nytt sätt bygga upp det som går att förbättra.

Som bakgrundsmaterial för den pågående reformen används internationell praxis, resultaten från en utvärdering som genomfördes år 2020 samt resultaten från en workshop med medlemmar av kommissionsväsendet och en förhandsuppgift relaterad till denna workshop.  Det förberedande bakgrundsmaterialet användes för att sammanställa två olika kommissionsmodeller som publicerades på nätet för kommentarer och ytterligare idéer 16.11–4.12.2023. Resultaten från bakgrundsmaterialet och det onlinebaserade arbetet presenteras vid ett informationsmöte som anordnas av undervisnings- och kulturministeriet 14.12 kl. 9.30–11.00.

Program för evenemanget:

9.30                  Öppning av evenemanget, direktör Minna Karvonen, undervisnings- och kulturministeriet
9.40                  Resultat från idémötet som hölls online, vice verkställande direktör Tuomo Lähdeniemi,  Fountain Park
10.00                Kommentar, direktör Kaisa Rönkkö, Centret för konstfrämjande
10.10                Diskussion
10.50                Hur går vi vidare, kulturrådgivare Katri Santtila, undervisnings- och kulturministeriet
11.00                Evenemanget avslutas 

Evenemanget hålls online (streamas) och kräver ingen förhandsanmälan. Anslut här till streaming.

Målgrupper: offentlig sektor, kommuns, organisationer