Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för verksamhet vid vetenskapsinstitut, forskningsinstitut, vetenskapsfostrare, vetenskapliga föreningar och föreningar som stöder vetenskapen

Avustus

Det allmänna understödet är avsett för vetenskapsfostran, för Vetenskapliga samfundets delegation för främjande av samarbetet mellan vetenskapliga samfund och av vetenskaplig informationsförmedling, för verksamheten vid vetenskapsinstitut utomlands, för verksamheten vid forskningsinstitut utanför statsfinanserna samt för främjande av samverkan mellan forskningen och samhället och övriga utgifter som orsakas av stöd till forskningen.

Allmänt understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga och beviljas inte till privatpersoner. För projekt finns en separat ansökningsomgång under namnet ”Specialunderstöd för utveckling av forskning”.

Ansökningstiden börjar fredagen den 25 augusti 2023 och slutar fredagen den 29 september 2023 kl. 16.15.

Ansökan hänför sig till moment 29.40.53.2 i statsbudgeten. Det exakta beloppet av anslagen avgörs vid regeringens budgetförhandlingar i september och fastställs slutgiltigt i riksdagen i slutet av året. De allmänna understöden ska användas för verksamheten 2024. Avsikten är att fatta besluten i januari 2024. De sökande meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Forskning

Ytterligare information

Undervisningsråd Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd