Hoppa till innehåll

Verksamhetsunderstöd för vetenskapsinstitut och forskningsinstitut, Vetenskapscentret Heureka samt vetenskapliga samfund och föreningar

Avustus

Det allmänna understödet är avsett för Vetenskapscentret Heurekas verksamhet, för Vetenskapliga samfundets delegation för främjande av samarbetet mellan vetenskapliga samfund och av vetenskaplig informationsförmedling, för verksamheten vid forskningsinstitut utomlands, för verksamheten vid forskningsinstitut som inte omfattas av statsfinanserna samt för främjande av samverkan mellan forskningen och samhället och övriga utgifter som orsakas av stöd till forskningen.

Allmänt understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga och beviljas inte till privatpersoner. För projekt finns en separat ansökningsomgång under namnet ” Specialunderstöd för utveckling av forskning”.

Ansökningstiden börjar 26.8.2022 och slutar 30.9.2022 kl.16.15.

Ansökan riktar sig till statsbudgetens moment 29.40.53.2. Det exakta beloppet av anslagen bestäms vid regeringens budgetförhandlingar i september och fastställs slutgiltigt i riksdagen i slutet av året. Verksamhetsunderstöden ska användas för verksamheten 2023. Avsikten är att fatta besluten i januari 2023. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Forskning

Ytterligare information

Undervisningsråd Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd