Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut

Avustus

Statsunderstödet är avsett för de extra kostnader som föranleds av strukturell utveckling av medborgarinstitut.

Understödet är ett projektunderstöd som kan beviljas sådana huvudmän som har fattat ett lagakraftvunnet beslut om

  • att fusionera det medborgarinstitut som de själva driver med en annan huvudman eller utbildningsanordnare eller
  • att fusionera ett medborgarinstitut som en annan huvudman driver med det medborgarinstitut som de själva driver eller
  • att fusionera medborgarinstitut som de själva driver.

Förutsättningen för att understöd ska beviljas är att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt de tillståndsansökningar som gäller fusioneringsprojektet. Den sökande ska fortsättningsvis ordna sådan utbildning som ges vid medborgarinstitut inom ramen för det fria bildningsarbetet. De kostnader för vilka bidraget beviljas, ska anvisas för fritt bildningsarbete.

Understöden beviljas ur moment 29.10.31 i statsbudgeten för 2023. Totalt kan sammanlagt 50 000 euro användas för understöd.

Ansökningstiden börjar den 1 november 2023 kl. 8.00 och går ut den 5 december 2023 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas inom loppet av år 2023. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen 
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd