Hyppää sisältöön

Hankeavustukset kansalaisopistojen rakenteelliseen kehittämiseen

Avustus

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen rakenteellisen kehittämisen johdosta syntyviin lisäkustannuksiin.

Avustus on hankeavustus, jota voidaan myöntää ylläpitäjälle, joka on tehnyt lainvoimaisen päätöksen

  • ylläpitämänsä kansalaisopiston yhdistämisestä toiseen ylläpitäjään tai koulutuksen järjestäjään taikka
  • toisen ylläpitäjän kansalaisopiston yhdistämisestä ylläpitämäänsä kansalaisopistoon tai
  • ylläpitämiensä kansalaisopistojen yhdistämisestä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt yhdistymishankkeeseen liittyvät lupahakemukset. Hakijan tulee edelleen järjestää vapaan sivistystyön kansalaisopistokoulutusta. Kustannusten, joihin avustusta myönnetään, tulee kohdistua vapaaseen sivistystyöhön.

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2023 talousarvion momentilta 29.10.31. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 50 000 euroa.

Hakuaika alkaa 1.11.2023 klo 8.00 ja päättyy 5.12.2023 klo 16.15. Avustuspäätökset tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Koulutus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Asiantuntija Petra Heikkinen 
puh. 029 533 0068
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta [email protected]   

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta