Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för projekt som utvecklar jämställdheten och likabehandlingen inom medborgarverksamheten inom motion och idrott

Avustus

Specialunderstöden är avsedda som utvecklingsunderstöd för jämställdhets- och likabehandlingsprojekt i idrott som genomförs av landsomfattande organisationer.  
 
Det huvudsakliga syftet med specialunderstödet är att öka jämlikheten och jämställdheten mellan könen i verksamheten inom idrott och motion. Genom utvecklingsverksamheten strävar man efter att hitta och etablera verksamhetsmodeller som följer principen om inkludering och att utveckla idrottsverksamheten så att den bättre än tidigare gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta. Målet är en gemensam idrottskultur som är öppen för alla, jämställdhet och likabehandling i tillgången till idrottstjänster.  

Understöd kan beviljas till

  • Landsomfattande organisationer  
  • Stödmottagarna kan också fördela understödet vidare till föreningar och andra organisationer. Om understödet fördelas vidare måste organisationen ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den som genomför verksamheten eller projektet. (Statsunderstödslagen 688/2001, 7 §)

I ansökan ska nämnas att understödet fördelas vidare.

Närmare instruktioner vid punkten ansökningsspecifika grunder för beviljande.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst cirka 900 000 euros för understöden.

Ansökningstiden börjar den 17 maj 2021
Ansökningstiden går ut den 18 juni 2021 kl. 16.15.

Understödet får användas fram till den 31 december 2022. Projekten ska inledas 2021.

Avsikten är att fatta besluten senast den 30 augusti 2021.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrott

Ytterligare information

Satu Heikkinen, kulturråd 
tfn. 0295 330102
[email protected] 

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod