Hyppää sisältöön

Erityisavustus liikunnan kansalaistoiminnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämishankkeisiin

Avustus

Erityisavustukset on tarkoitettu kehittämisavustuksiksi valtakunnallisten järjestöjen liikunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushankkeisiin.  
 
Erityisavustuksen päätavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa liikuntatoiminnassa. Kehittämistoiminnan kautta pyritään löytämään ja vakiinnuttamaan inkluusioperiaatteen mukaisia toimintamalleja ja kehittämään liikuntatoimintaa siten, että se mahdollista entistä paremmin eri väestöryhmien osallistumisen. Tavoitteena ovat yhteinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikuntapalvelujen saatavuudessa.  

Avustusta voidaan myöntää:

  • Valtakunnallisille järjestöille  
  • Avustuksen saajat voivat myöntää avustuksen edelleen seuroille tai muille järjestöille. Jos avustus myönnetään edelleen, on yhteisön tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa. (Valtionavustuslaki 688/2001, 7 §)

Avustuksen edelleen siirtämisestä on mainittava hakemuksessa.

Tarkemmat ohjeet kohdassa hakukohtaiset myöntöperusteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään noin 900 000 euroa.

Hakuaika alkaa 17.5.2021
Hakuaika päättyy 18.6.2021 klo 16.15.

Avustusta voidaan käyttää 31.12.2022 saakka. Hankkeiden tulee alkaa vuonna 2021.

Päätökset pyritään tekemään 30.8.2021 mennessä

Liikuntalaki (390/2015)
Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015)
Valtionavustuslaki (688/2001)

Liikunta

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen 
puh. 0295 330102
[email protected] 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset