Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för genomförande av projekt för att öka barns och ungas deltagande inom konst och i kulturlivet

Avustus
Uppdatering 3.5.2021:
Avsikten är att fatta besluten i maj 2021.

Barns och ungas möjligheter att uppleva och utöva konst och kultur har minskat på grund av den långvariga coronaepidemin. Via konst- och kulturverksamhet kan man främja att barn och unga orkar bättre, stärka deras samhörighet och kompisrelationer samt ge dem något de kan göra tillsammans. Syftet med understödet är att utveckla konst- och kulturverksamhet som lämpar sig för att genomföras under skoldagen eller på fritiden med beaktande av de förhållanden och begränsningar som råder på grund av coronaepidemin. Med understödet stöds konst- och kulturprojekt med vars hjälp man ökar barns och ungas deltagande inom konst och i kulturlivet. 

Betoningen ska ligga på att stärka samhörigheten och att ge barn och unga inspirerande erfarenheter och upplevelser. Verksamheten kan försiggå inomhus eller utomhus (till exempel engagerande workshoppar, evenemang, besök eller guidade rundturer). Projekten ska främja barns och ungas deltagande i kultur och uppmuntra dem att föra fram sina egna visioner. 

Undervisnings- och kulturministeriet använder ca två miljoner euro på understöden.

Ansökningsfristen har förlängts till onsdag 10.3.2021 kl. 16.15.

Besluten fattas i slutet av mars.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Beviljade understöd

2021
Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 3 30069; [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd
.