Hyppää sisältöön

Erityisavustus lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuurielämään lisäävien hankkeiden toteuttamiseen

Avustus
Päivitys 3.5.2021:  Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2021.

Lasten ja nuorten mahdollisuudet kokea ja harrastaa taidetta ja kulttuuria ovat vähentyneet pitkään jatkuneen koronaepidemian vuoksi. Taide- ja kulttuuritoiminnalla voidaan edistää lasten ja nuorten jaksamista, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita sekä tarjota yhdessä tekemistä. Avustuksen tarkoituksena on kehittää sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla toteutettavaksi soveltuvaa, koronaepidemiasta johtuvat olosuhteet ja rajoitukset huomioonottavaa taide- ja kulttuuritoimintaa lapsille ja nuorille (yksilöt, ryhmät). Avustuksella tuetaan taide- ja kulttuurihankkeita, joilla lisätään lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuurielämään. 

Avustuksella korostetaan yhteisöllisyyden vahvistamista ja innostavien kokemusten ja elämysten tarjoamista lapsille. Toiminta voi tapahtua sisällä tai ulkona (esimerkiksi osallistavat työpajat, tapahtumat, vierailut ja opastukset). Hankkeiden tulee edistää lasten ja nuorten osallisuutta kulttuuriin ja rohkaista omien näkemysten esiin tuomiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin noin kaksi miljoonaa euroa.

Hakuaikaa on jatkettu 10.3.2021 klo 16.15 saakka.

Päätökset tehdään maaliskuun lopussa.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Myönnetyt avustukset

2021
Kulttuuri

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Iina Berden, puh. 0295 3 30069; [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.