Hoppa till innehåll

Riksomfattande Äldre i rörelse-understöd för att med hjälp av kommunikation, kampanjer och interaktiv distansgympa

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser med omedelbar verkan Riksomfattande Äldre i rörelse-understöd  för att via fysisk aktivitet, idrott och motion förbättra och upprätthålla välbefinnandet och funktionsförmågan hos äldre i olika åldrar. De projekt som understöds ska inriktas på kommunikation, kampanjer och/eller interaktiv distansgympa.De riksomfattande Äldre i rörelse-understöden är en del av genomförandet av Sanna Marins regerings nationella åldersprogram (SHM 2020), skrivningarna i regeringsprogrammet om idrott och motion, statsrådets idrottspolitiska redogörelse (2018) och programmet Äldre i rörelse.

Understöden beviljas för omfattande riksomfattande gemensamma projekt som genomförs av flera aktörer och samordnas av en aktör. I understöd beviljas sammanlagt högst 500 000 miljoner euro.  

Understöd kan beviljas

  • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande eller nationellt betydelsefull verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas

  • kommuner och samkommuner
  • idrottsföreningar,
  • privatpersoner,
  • juridiska personer som fungerar i bolagsform.

Ansökningstiden börjar den 7 juni 2021
Ansökningstiden går ut den 13 augusti 2021 kl. 16.15.

Understödsperioden är huvudsakligen 1.9.2021 –31.8 .2022 Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av augusti månad.
Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Idrottslagen (390/2015)

  • Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Administrativa assistenten Helena Silvennoinen, UKM, tfn 0295 3 30290.
Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, UKM, tfn 0295 3 30054.

E-postadresser:
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.