Hyppää sisältöön

Valtakunnalliset Ikiliikkuja-avustukset ikäihmisten liikkumisen lisäämiseen viestinnän, kampanjoiden ja vuorovaikutteisen etäjumpan avulla

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi Valtakunnalliset Ikiliikkuja-avustukset eri-ikäisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan avulla. Avustettavien hankkeiden tulee kohdistua viestintään, kampanjoihin ja/tai vuorovaikutteiseen etäjumppaan. Valtakunnalliset Ikiliikkuja-avustukset ovat osa Sanna Marinin hallituksen kansallisen Ikäohjelman (STM 2020), hallitusohjelman liikuntaan liittyvien kirjausten, Valtioneuvoston liikuntapoliittisen selonteon (2018) sekä Ikiliikkuja-ohjelman toimeenpanoa.

Avustukset myönnetään laaja-alaisille, useiden toimijoiden valtakunnallisille yhteishankkeille, jota yksi taho koordinoi. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 500 000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää

  • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää

  • kunnille ja kuntayhtymille
  • liikuntaseuroille
  • yksityisille henkilöille
  • yhtiömuodossa toimiville oikeushenkilöille

Hakuaika alkaa 7.6.2021
Hakuaika päättyy 13.8.2021 klo 16.15

Avustuskausi on pääasiallisesti 1.9.2021-31.8.2022
Avustuspäätökset pyritään tekemään elokuun loppuun mennessä.
Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

  • Liikuntalaki (390/2015)
  • Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen, OKM, puh. 0295 3 30290
Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, OKM, puh. 0295 3 30054

Sähköpostiosoitteet muotoa:
[email protected]