Hoppa till innehåll

Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021, nr.2 (specialunderstöd)

Avustus

Understöd kan sökas av motions- och idrottsföreningar för att trygga hobbyverksamhet och tävlings- och elitidrottsverksamheten för barn och unga under coronavirusepidemin.
Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.6–31.8.2021.

Till ansökan ska fogas bl.a. en resultaträkning för den ovan nämnda granskningsperioden, dvs. för perioden 1.6–31.8.2021.

Dessutom kan föreningar som pga. avsaknad eller fördröjd Suomi.fi-fullmakt inte kunde ansöka i vårens utlysning (Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021), varvid 1.2–31.5.2021 var granskningsperiod, nu ansöka om understöd också för denna tidigare granskningsperiod 1.2–31.5.2021 och lämna en resultaträkning för tiden 1.2–31.8.2021.

En sökande som har ansökt om eller fått understöd i samband med den föregående utlysningen av ”Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021” kan nu ansöka om understöd i enlighet med denna utlysning och som bilaga till ansökan lämna in en resultaträkning för perioden 1.6–31.8.2021.

Ansökningstiden börjar 15.9.2021.
Ansökningstiden upphör 20.10.2021 kl. 16:15.


Sökanden ska omedelbart försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning, eftersom ansökan inte kan lämnas in utan behövliga fullmakter.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 5 200 000 euro för understöden.
Besluten fattas i november.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Mer information:
Överinspektör Sari Virta
[email protected]
tfn 0295 330377
Överinspektör
Kari Niemi-Nikkola
[email protected]
tfn 0295 330 103

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.