Harrastamisen Suomen malli

OKM; Harrastamisen Suomen mallin 2. vaiheen valmistelutyöryhmä 2021

OKM025:00/2021 Projekt

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM025:00/2021

Ärendenummer VN/3029/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 7.4.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Sammandrag

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Ytterligare uppgifter