Hoppa till innehåll

Specialunderstöd: strategifinansiering för anordnande av tävlingar i yrkesskicklighet

Avustus

Med strategifinansieringen kan man stödja anordnande och utveckling av yrkesskicklighetstävlingar och andra tävlingar som stärker yrkesutbildningens anseende och dragningskraft. Strategifinansieringen kan beviljas en utbildningsanordnare med huvudansvar för Mästare2023-tävlingen, som vid behov genomför tävlingarna inom ramen för ett nätverksprojekt i samarbete med andra utbildningsanordnare. Dessutom kan utbildningsanordnare som ordnar andra motsvarande tävlingar med anknytning till yrkesutbildning få strategifinansiering.

Med strategifinansieringen stöds endast riksomfattande yrkesskicklighetstävlingar eller internationella yrkesskicklighetstävlingar som ordnas i Finland, inte lokala eller enskilda branschers egna tävlingar. Dessutom kan riksomfattande kultur- och idrottsevenemang stödjas.

Strategifinansiering kan på ansökan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar den 13 maj 2022 och slutar den 17 juni 2022 kl. 16.15.

För understödet kan användas sammanlagt cirka 2 850 000 miljoner euro. Understödet beviljas för tiden 1.1.2022–31.12.2023. Målet är att fatta beslut om understöden i juni 2022. De sökande informeras skriftligt om beslutet.

På användningen av strategifinansieringen tillämpas följande författningar: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001) 
 

 

Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]
 

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]   

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod