Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att stödja den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkans diakoniverksamhet

Avustus

Syftet med understödet är att stödja diakoniverksamheten i församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Med understödet kompenseras förluster av skatteinkomster till följd av coronaviruspandemin. 

Ansökningstiden börjar 1.7.2020 och slutar 7.8.2020 kl. 16.15. 

Totalt kan sammanlagt 4 500 000 euro användas för understöd. Avsikten är att besluten ska fattas i augusti 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet. 

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

regeringsråd Hanna Kiiskinen 1.-2.7. ja 3.-7.8.
direktör Jorma Waldén 6.-22.7.
regeringsråd Joni Hiitola 27.-31.7.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.