Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för utveckling av yrkesinriktad undervisning på främmande språk samt för förbättring av utbudet och kvaliteten på undervisningen i de inhemska språken

Avustus

Med statsunderstöd som beviljas som strategifinansiering för yrkesutbildning utvecklas pedagogiska modeller och studiematerial för utveckling och utnyttjande av verksamhetsmodeller, mångsidiga inlärningsmiljöer och yrkesinriktad undervisning på främmande språk. Samtidigt förbättras utbudet och kvaliteten på undervisningen i de inhemska språken.

Statsunderstöd kan på ansökan beviljas till en sådan utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017). Understödet beviljas till ett omfattande nätverksprojekt som koordinerar utvecklingsverksamheten. På så sätt sker utvecklingsverksamheten som omfattande samarbete mellan utbildningsanordnarna.

Ansökningstiden börjar 20.9.2023 kl. 10 och slutar 25.10.2023 kl. 16.15.

För understödet kan användas cirka 3–4 miljoner euro. Understödet beviljas för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Avsikten är att beslut ska fattas i november 2023. Sökande informeras skriftligen om beslutet.

På användning av strategifinansieringen tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).

Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30187, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod