Hoppa till innehåll

Projektunderstöd för anordnande av yrkesskicklighetstävlingar

Avustus

Med yrkesutbildningens strategifinansiering som beviljas som statsunderstöd kan man stödja anordnandet och utvecklingen av yrkesskicklighetstävlingar och andra tävlingar som stärker yrkesutbildningens uppskattning och dragkraft.

Strategifinansiering kan på ansökan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och yrkesutbildning enligt 22 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Ansökningstiden börjar 20.9.2023 kl. 10 och slutar 25.10.2023 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst cirka 2 850 000 euro, varav högst 40 000 euro kan användas på Mästare-tävlingens svenskspråkiga koordination. Understödet beviljas för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Avsikten är att beslut ska fattas i november 2023. Sökandena informeras skriftligen om beslutet.

På användning av strategifinansieringen tillämpas följande lagstiftning: lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), statsunderstödslagen (688/2001).

Utbildning

Ytterligare information

Mer information: Undervisningsrådet Anne Ekroth (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104, [email protected]

Överinspektör Tarja Koskimäki, (Nyland), tfn 02953 30166, [email protected]

Undervisningsrådet Jukka Lehtinen (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183, [email protected]

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland), tfn 02953 30249, [email protected]

Specialsakkunnig Janne Savolainen (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30187, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod