Hoppa till innehåll

Allmänt understöd till tankesmedjor som verkar bakom riksdagspartierna

Avustus

Det allmänna understödet är avsett för sammanslutningar som bedriver samhällelig forskning till stöd för beslutsfattandet och som verkar bakom riksdagspartierna. Med understödet främjas utnyttjandet av forskning i det politiska beslutsfattandet och stöds utbildnings- och publikationsverksamhet samt nätverksbildning i Finland och utomlands i anknytning till detta. 

Allmänt understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga som verkar bakom riksdagspartierna. Enskilda personer kan inte beviljas allmänt understöd. För projekt finns en separat ansökningsomgång under namnet ”Specialunderstöd för utveckling av forskning”.
 
Ansökningstiden börjar fredagen den 25 augusti 2023 och slutar den 29 september 2023 kl. 16.15.

Ansökan hänför sig till moment i statsbudgeten 29.40.53.2  (max 600 000 euro). Det exakta beloppet av anslagen avgörs vid regeringens budgetförhandlingar i september och fastställs slutgiltigt i riksdagen i slutet av året. De allmänna understöden ska användas för verksamheten 2024. Avsikten är att fatta besluten i januari 2024. De sökande meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Forskning

Ytterligare information

Undervisningsråd Sami Niinimäki
tfn +358 2953 30303
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.