Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för rådgivningsorganisationer (tilläggsansökan)

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser på nytt allmänt understöd för den stadgeenliga verksamheten inom hushållsrådgivningsorganisationer samt organisationer inom hantverk och konstindustri.

Statsunderstöd kan beviljas till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund rf, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk TAITO rf samt Sámi Duodji ry enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten för 2023. Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt

  • 57 500 euro för understöden för verksamheten vid hushållsrådgivningsorganisationer
  • 81 000 euro för understöden för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri.

Ansökningstiden börjar 27.6.2023 kl. 8.00 och upphör 24.8.2023 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast 30.9.2023. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.