Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för rådgivningsorganisationer

Avustus

Understödet är ett allmänt understöd för den stadgeenliga verksamheten inom hushållsrådgivningsorganisationer samt organisationer inom hantverk och konstindustri.

Statsunderstöd kan beviljas till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Finlands svenska Marthaförbund rf, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk TAITO rf samt Sámi Duodji ry enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten för 2023. I regeringens budgetproposition för 2023 föreslås understöd till ett belopp av

  • 1 916 000 euro för verksamheten vid hushållsrådgivningsorganisationer
  • 2 195 000 euro för verksamheten vid organisationer inom hantverk och konstindustri.

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar 27.9.2022 kl. 8.00 och upphör 31.10.2022 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast 31.1.2023. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.