Oppivelvollisuus pitenee

Oppivelvollisuus pitenee 18 vuoteen, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Sen jälkeen nuori on suorittanut oppivelvollisuuden. 

Aiemmin oppivelvollisuus päättyi peruskouluun. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun

  • nuori täyttää 18 vuotta tai
  • nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. 

Toisen asteen tutkintoja ovat lukion ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto. Kun nuorella on tutkinto, hänen on helpompi saada töitä. 

Oppivelvollisuus pitenee nuorilla, jotka ovat keväällä 2021 peruskoulun 9. luokalla. Oppivelvollisuus jatkuu myös heitä nuoremmilla.  

Kouluissa lisätään opintojen ohjausta ja tukea, jotta jokainen nuori löytää sopivan opiskelupaikan. Opetuksen lisäksi esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet ovat jatkossa ilmaisia oppivelvollisuutta suorittaville opiskelijoille. 

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Sivulla on kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuuden jatkumisesta. Vastaus tulee näkyviin, kun klikkaat kysymystä.

Vastauksissa ammattioppilaitoksesta käytetään helpompaa sanaa ammattikoulu. Ammattikoulu ja lukio ovat toisen asteen kouluja.  

Selkokielisen sivun selkomerkki-tunnus.