Tietoa oppivelvollisuudesta viittomakielellä

Sivulta löydät tietoa oppivelvollisuusuudistuksesta viitottuna. Viittomakieliset sisällöt on koottu soittolistaksi myös ministeriön Youtube-kanavalle, jonne linkit avautuvat.