Temaåret för kompetens – ord och handling för kompetens hos personer i arbetsför ålder, webinarium

Tisdag 26.9.2023 kl. 9.00 –  11.00

undervisnings- och kulturministeriet arbets- och näringsministeriet

Temaåret för kompetens – ord och handling för kompetens hos personer i arbetsför ålder, webinarium

Vid evenemanget lyfts målen för Europeiska året för kompetens fram ur Finlands synvinkel: synliggörande av kompetens, kontinuerligt lärande och tillgång till kompetent arbetskraft.

Såväl ministerier, arbetsgivare, intresseorganisationer, utbildningsorganisationer som medborgare får ordet. Kompetensen berör oss alla! Lägg in tidpunkten i din kalender. Du behöver inte anmäla dig till evenemanget.

Följa evenemanget (Teams)

Målgrupper: offentlig sektor, kommuns, medborgare, universitetet, företags, organisationer