Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työ jatkuu

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2022 11.11
Uutinen

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) työskentely jatkuu koulutustyöryhmässä ja tutkimustyöryhmässä. Työryhmät vastaavat ohjausryhmän niille laatimiin opetus- ja kulttuuriministeriön asettamiskirjeen mukaisiin tehtäviin ja kysymyksiin.

Koulutustyöryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämiseksi. Ryhmä nimeää kuntoutuksen osaamistarpeita ja kuvaa osaamisprofiileja. Ryhmässä myös arvioidaan jatkuvan oppimisen jatkumoa sekä kuntoutuksen koulutuksen tutkimusta ja tehdään kehittämissuosituksia. 

Koulutustyöryhmän puheenjohtajana toimii yliopistolehtori Pirjo Vuoskoski Jyväskylän yliopistosta ja hänen tukihenkilönään toimii yliopettaja Ira Jeglinsky-Kankainen Arcadasta. Koulutustyöryhmässä on kolme alatyöryhmää. Tutkintorakenne ja osaamisprofiilit -työryhmää johtaa yliopettaja Marja-Leena Lähteenmäki Tampereen ammattikorkeakoulusta. Jatkuvan oppimisen työryhmää johtaa erityisasiantuntija Anu Kippola-Pääkkönen Lapin ammattikorkeakoulusta. Koulutuspolut-työryhmää johtaa Pirjo Vuoskoski.

Tutkimustyöryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi ja tehdä suosituksia kuntoutusalan tutkimuksen suuntaamisesta kansainväliselle tasolle. Tutkimustyöryhmässä myös arvioidaan kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Ryhmä tekee kehittämisehdotuksia eri koulutusorganisaatioiden roolien ja vastuiden selkeyttämisestä kuntoutuksen koulutuksessa ja TKI-toiminnassa.

Tutkimustyöryhmän puheenjohtajana toimii neurologisen kuntoutuksen professori Susanna Melkas HUSista ja hänen tukihenkilönään johtava tutkija Merja Rantakokko Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. TKI-tyhmän puheenjohtajana toimii lääketieteellinen johtaja Mika Pekkonen Hyvinvointiala HALI ry:stä.

KunFon työryhmät toimivat verkostomaisesti ja kuulevat foorumin ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan. Työryhmien työn tuloksia esitellään keväällä 2023 ja työn lopulliset tulokset julkaistaan syksyllä 2023.

Tammikuussa 2022 julkaistiin KunFon ensimmäisen vaiheen työn tulokset neljänä raporttina: Kuntoutuksen tulevaisuuden osaamis- ja työelämätarpeet, Kuntoutuksen koulutuksen tilannekuva, Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva sekä Kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen nykytila. Raportit ovat luettavissa KunFon verkkosivulla.

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Foorumi perustuu Kuntoutuskomitean työhön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämistarpeisiin. Foorumi on asetettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja:

  • Kehittämisfoorumin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, p. 020 634 1303
  • Opetusneuvos Aija Töytäri, OKM, p. 0295 330 197