Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen koulutusten yhteensovittaminen sekä tutkimusstrategia keskustelun aiheina kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumissa

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.6.2022 8.46
Uutinen

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumille (KunFo) asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon selvitystyötä sekä keskusteluita eri asiantuntijoiden kesken. Foorumi kokoontui toukokuussa kasvokkain keskustelemaan koulutuksen ja tutkimuksen alatyöryhmissä esille nousseista kysymyksistä ja ajankohtaisista aiheista.

Koulutustyöryhmä, jota vetää yliopistonlehtori Pirjo Vuoskoski Jyväskylän yliopistosta, on kevään aikana aloittanut suositusten muotoilun kuntoutuksen koulutuksen tutkintorakenteen, osaamisprofiileiden, koulutuspolkujen sekä kuntoutuksen jatkuvan oppimisen kehittämiseksi. Erityisesti keskustelua sekä pohdintaa ovat aiheuttaneet ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutusten kokonaisuuksien yhteensovittaminen sekä eri koulutusasteiden ja -alojen tasapuolinen huomioiminen.

KunFon tavoitteena on tuottaa suosituksia, jotka perustuvat työelämän osaamisvaatimuksiin ja jotka ottavat huomioon kuntoutuksen laajan toimintakentän. KunFon toiminnassa otetaan huomioon muut meneillään olevat kehittämishankkeet sekä tehdään läheistä yhteistyötä muiden verkostojen ja toimijoiden kanssa. Koulutustyöryhmässä läheistä yhteistyötä on tehty muun muassa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutusta kehittävän Soteko-hankkeen kanssa.

Tutkimustyöryhmässä, jota vetää neurologisen kuntoutuksen professori Susanna Melkas HUSista, keskustelua on herättänyt muun muassa rajanveto perinteisen tieteellisen tutkimuksen sekä innovointiin liittyvän tutkimuksen (TKI) välillä. Työryhmässä tullaan tekemään kuntoutuksen tutkimus- ja TKI-strategia, johon vaikuttavaa useat kansalliset linjaukset, toimijat sekä kehittämishankkeet (esim. parlamentaarisen TKI-työryhmän raportti sekä RECoRDI-tiekartta).

KunFossa tehtävä kuntoutuksen tutkimus- ja TKI-strategia tulee sisältämään suosituksia muun muassa kuntoutuksen tutkimuksen rahoitukseen, tutkimusaiheisiin ja -aineistoihin sekä kansainvälisyyteen liittyen. Tutkimustyöryhmässä on tähän mennessä havaittu, että erityisesti kuntoutuksen kustannusvaikuttavuustutkimusta on ollut vähänlaisesti ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukseen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota.

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Foorumi perustuu Kuntoutuskomitean työhön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämistarpeisiin. Foorumi on asetettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä.

Lisätietoja

  • Kehittämisfoorumin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, p. 020 634 1303
  • Opetusneuvos Aija Töytäri, OKM, p. 0295 330 197