Hyppää sisältöön

KunFon työskentely on edennyt loppusuoralle

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2023 15.38
Uutinen

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) työskentely on edennyt loppusuoralle. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen alatyöryhmät kirjoittavat parhaillaan kehittämisehdotuksia perusteluineen tulevien vuosien kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä varten. KunFon loppuraportti julkaistaan 28.8.2023, jolloin pidetään myös foorumin päätöstilaisuus.

Raportit kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista sekä koulutuksen, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuksen nykytilasta julkaistiin tammikuussa 2022. Tämän jälkeen koulutusta, tutkimusta ja kuntoutuksen koulutuksen tutkimusta koskevia kehittämisehdotuksia on työstetty koordinoidusti useammassa työryhmässä. Kehittämisehdotusten on tarkoitus vastata kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeeseen.

Työskentely on toteutettu kehittämisfoorumin asettamiskirjeen mukaisesti. Lisäksi työskentelyyn ovat vaikuttaneet opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset koulutusta koskevat linjaukset, kuten korkeakoulutuksen kestävän kasvun ohjelma, TKI-tiekartta ja jatkuvan oppimisen strategia.

KunFon jäseniksi kutsuttiin laaja ja monipuolinen asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ovat tuoneet foorumin työhön oman asiantuntijuutensa lisäksi oman taustaorganisaationsa asiantuntemusta. Lisäksi erityisesti koulutusta koskevia kehittämisehdotuksia on työstetty haastattelemalla lukuisia KunFon ulkopuolisia asiantuntijoita, etenkin niiltä aloilta, joista ei KunFossa ole edustusta. Muun muassa näistä syistä KunFossa päädyttiin työstämään kehittämisehdotukset pitkälle luonnosvaiheeseen sisäisesti, ennen niiden altistamista julkiseen tarkasteluun.

Kehittämisehdotuksia esitellään kevään aikana

Kuntoutuksen tutkimusta koskevat kehittämisehdotukset, joissa esitetään kahdeksan strategista kehittämiskohdetta toimenpide-ehdotuksineen ovat parhaillaan KunFon sisäisesti ja muutamien ulkoisten asiantuntijoiden kommentoitavana. Päätuloksista kerrotaan kaikille avoimessa webinaarissa, joka pidetään tiistaina 28. helmikuuta 2023 kello 13.30-15.00.

Koulutusta koskevissa kehittämisehdotuksissa kuvataan muun muassa useampi vaihtoehtoinen kuntoutuksen koulutusrakennetta koskeva ehdotus perusteluineen. Ehdotukset esitellään 31.1.2023 pidettävässä keskustelutilaisuudessa, johon on kutsuttu kuntoutuksen koulutuksen edustajia etenkin niistä organisaatioista, jotka eivät ole olleet mukana KunFon työskentelyssä. Koulutusosion päätuloksia esittelevä kaikille avoin webinaari pidetään toukokuussa 2023.

Loppuraportin valmistuminen elokuussa 2023 on vasta pohjatyö. KunFon tavoitteena on ollut tuottaa tietoa ja perusteltuja vaihtoehtoja vahvuuksineen ja heikkouksineen tulevaa päätöksentekoa varten. Kehittämisehdotusten toimeenpanosta päätetään myöhemmin erikseen.

Lisätietoja:

kehittämisfoorumin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, p. 020 634 1303

Päivämäärät on päivitetty 17.2.2023

Kuntoutuksen uudistus