Hyppää sisältöön

Uusi laki esittävän taiteen edistämisestä eduskunnan käsiteltäväksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 13.29
Tiedote
Värikkäät näyttämövalot.

Hallitus esittää säädettäväksi lain esittävän taiteen edistämisestä, joka korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Uuden lain nimi ja soveltamisala olisivat nykyistä teatteri- ja orkesterilakia yleisemmät ja kattaisivat kaikki esittävän taiteen muodot eikä vos-järjestelmän piiriin pääsemistä olisi rajattu vain tiettyihin esittävän taiteen muotoihin. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle torstaina 24.9.

Esittävän taiteen toimintayksikkö voitaisiin hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi joko toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. Toimintayksikkö voitaisiin hyväksyä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän piiriin toistaiseksi, jos sen voidaan arvioida todennäköisesti täyttävän valtionosuuden edellytykset seuraavien kuuden vuoden ajan. Muutoin toimintayksikkö hyväksyttäisiin valtionosuuden piiriin kolmen vuoden määräajaksi.

- Olen erittäin iloinen, että pitkään valmisteltu esittävän taiteen valtionosuusuudistus etenee vihdoin eduskunnan käsittelyyn.  VOS-uudistus vahvistaa suomalaisten teatterien ja orkesterien asemaa sekä huomioi samalla esittävän taiteen kentässä tapahtuneet muutokset.

- Pidän merkittävänä uudistuksena sitä, että uuden lain myötä yhä useammilla esittävän taiteen aloilla on mahdollisuus päästä valtionosuuksien piiriin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Toistaiseksi valtionosuusjärjestelmän piiriin hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta valtionosuuden edellytysten täyttymistä arvioitaisiin kuuden vuoden välein. Jos toimintayksikkö ei enää täyttäisi valtionosuuden edellytyksiä, hyväksyminen valtionosuuden piiriin voitaisiin perua. Hyväksyminen valtionosuuden piiriin voitaisiin myös muuttaa määräaikaiseksi, jos toimintayksikkö ei enää täytä toistaiseksi valtionosuusjärjestelmän piiriin hyväksymisen edellytyksiä.

Valtionosuusjärjestelmän laskennallisina perusteina säilyisivät toteutuneiden kustannusten perusteella laskettava yksikköhinta ja valtionosuuden perusteeksi vahvistettava henkilötyövuosimäärä. Valtionosuusprosentti olisi nykyiseen tapaan pääsääntöisesti 37.
Erityyppisten taidelaitosten toimintakentässä sekä kustannus- ja tulorakenteessa olevia eroja voitaisiin ottaa huomioon myöntämällä valtionosuus korotetun valtionosuusprosentin mukaisena osaan toimintayksikön henkilötyövuosista. Tällä korvattaisiin nykyisin valtionosuuden lisäksi samaan toimintaan myönnettävät harkinnanvaraiset valtionavustukset.

Korotetun valtionosuusprosentin mukaista valtionosuutta voitaisiin myöntää, jos huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa, lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa tai jos tähän on muu toimintayksikön toimintaan liittyvä erityinen kulttuuripoliittinen syy. Korotettu valtionosuusprosentti olisi 60. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Käyttöön monivuotiset rahoitussuunnitelmat

Rahoituksen ennakoitavuuden ja toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun edellytysten lisäämiseksi otettaisiin käyttöön monivuotinen rahoitussuunnitelma. Suunnitelma koskisi valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määrää ja korotetun valtionosuusprosentin mukaisten henkilötyövuosien määrää. Suunnitelmakausi olisi kuusi vuotta paitsi kolmen vuoden määräajaksi valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen toimintayksiköiden osalta kolme vuotta.

Tampereen Työväen Teatteri ja Svenska Teatern säilyttävät nykyisen rahoitusasemansa ja niiden valtionosuusprosentti olisi koko toiminnan osalta 60. Esittävän taiteen alalla toimivat kansalliset taidelaitokset, Suomen kansallisooppera ja -baletti sekä Kansallisteatteri, jotka saavat rahoituksensa valtionavustuksen muodossa, eivät siirtyisi valtionosuusrahoituksen piiriin.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Lisätietoja: hallitusneuvos Joni Hiitola, p. 0295 3 30108

Muualla verkossa:
•    Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot
•    Ehdotus esittävän taiteen valtionosuusuudistukseksi valmistunut (OKM tiedote 26.2.2020)

Annika Saarikko Kulttuuri