Hyppää sisältöön

Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin hakeminen käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.1.2021 12.12
Uutinen

Kaikkien esittävän taiteen toimintayksiköiden, joiden tavoitteena on olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2022 alkaen, tulee tehdä valtionosuuden piiriin pääsyä koskeva hakemus opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuaika alkaa 12. tammikuuta ja päättyy 15. helmikuuta.

Uusi laki esittävästä taiteesta tulee voimaan 1.1.2022, ja valtionosuudet vuodelle 2022 myönnetään uuden lainsäädännön mukaan. Uusi laki, joka korvasi teatteri- ja orkesterilain, kattaa kaikki esittävän taiteen muodot eikä vos-järjestelmän piiriin pääsemistä ole rajattu enää vain tiettyihin esittävän taiteen muotoihin.

Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että toimintayksikön toiminta on ammattimaista ja vakinaista ja se harjoittaa säännöllistä ja ympärivuotista esitystoimintaa. Esittävän taiteen toimintayksikkö voidaan hyväksyä valtionosuuteen oikeutetuksi toistaiseksi tai kolmen vuoden määräajaksi. 

Valtionosuuden tavoitteena on taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Esittävällä taiteella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy esittävän taiteen toimintayksikön valtionosuuden piiriin valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Valtionosuuden edellytykset täyttäviä toimintayksiköitä voidaan siis hyväksyä valtionosuuden piiriin rajoitetusti. Myös valtionosuuteen oikeuttavien henkilötyövuosien määrä vahvistetaan valtion talousarvion asettamissa rajoissa eikä henkilötyövuosia voida välttämättä myöntää täysimääräisinä. 

Haku on kaksiosainen. Kaikkien hakulomakkeen täyttäneiden hakijoiden tulee lisäksi täyttää vuosia 2019 ja 2020 koskevat kustannus- ja toimintatietokyselylomakkeet, jotka Opetushallitus lähettää kaikille valtionosuutta hakeneille maaliskuussa 2021. 

Esittävän taiteen valtionosuuslautakunta antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle asiantuntijalausuntonsa hakemuksista.

Hakuilmoitus

Lisätietoja:
kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 330 285
kulttuuriasiainneuvos Mari Karikoski, p. 0295 330 209