Hyppää sisältöön

Tekijänoikeuslain muutokset lausunnoille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2013 11.52
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta sekä laiksi orpoteosten käyttämisestä. Lausuntokierros päättyy 22.2.

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi muutokset, jotka aiheutuvat tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin muuttamisesta sekä orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista annetusta direktiivistä.

Lisäksi tekijänoikeuslakiin ehdotetaan täsmennyksiä lainauskorvauksia koskeviin säännöksiin, sopimuslisenssiä koskevaan yleissäännökseen, televisio-ohjelmien uudelleen lähettämistä koskeviin säännöksiin, äänitallenteeseen liittyvien oikeuksien liittymäkriteereihin sekä tehdään eräitä teknisiä muutoksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää toimittamaan kirjalliset lausunnot hallituksen esityksen luonnoksesta osoitteeseen [email protected] viimeistään perjantaina 22.2.2013.

Luonnos sisältää lainsäädäntöehdotuksia seuraavista tekijänoikeuden alaan kuuluvista asioita:

  • Direktiivin 2011/77/EU (suoja-aika) edellyttämät säännökset
  • Direktiivin 2012/28/EU (orpoteokset) edellyttämät säännökset
  • Lähettäjäyritysten ja lehtikustantajien arkistoaineistojen käyttöä koskeva sopimuslisenssisäännös
  • Sopimuslisenssikonstruktion vahvistaminen
  • Lainauskorvauspykälän täsmentäminen
  • Äänitallenteen suojan liittymäkriteereiden täydentäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä jatketaan mahdollisten lainsäädäntötarpeiden arviointia hallitusohjelmaan sisältyvän hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisen, luvattoman verkkojakelun vastaisten toimien ja kohtuullisen korvauksen osalta, sekä lisäksi televisio-ohjelmien verkkotallennuspalveluihin liittyvien kysymysten osalta.

Linkkejä ja lisätietoja:

  • Lausuntoasiakirjat vireillä-sivuilla
  • Lisätietoja tekijänoikeuksiin liittyvistä direktiiveistä