Hyppää sisältöön

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelma parantamaan lukiokoulutuksen laatua ja edistämään lukiolaisten hyvinvointia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2021 8.26
Tiedote
Lukiolaisia pöydän ääressä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman vuosille 2021-2022. Ohjelmalla parannetaan lukiokoulutuksen laatua ja saavutettavuutta, edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä vahvistetaan koulutuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ohjelman toteutukseen varataan 15 miljoonaa euroa.

Lukioissa otetaan uudet opetussuunnitelman perusteet käyttöön elokuussa 2021. Samaan aikaan oppivelvollisuus laajenee toiselle asteelle. Laatu- ja saavutettavuusohjelma tukee lukiokoulutuksen järjestäjiä muutosten toimeenpanossa ja koulutuksen laadun parantamisessa.

Ohjelmassa vahvistetaan lukiokoulutuksen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus opiskella lukiossa ja suorittaa ylioppilastutkinto asuinpaikasta, perhetaustasta tai muista taustatekijöistä riippumatta.

- Oikeus opiskella ja suorittaa toisen asteen tutkinto kuuluu jokaiselle nuorelle. Käytännössä nuorten valmiudet opintoihin kuitenkin vaihtelevat paljonkin. Siksi meidän on vahvistettava päättäväisesti toisen asteen turvaverkkoja. Tätä nykyä työtä ja hyvinvointia syntyy ennen kaikkea osaamisesta ja tavoitteemme on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Lukion laatuohjelman avulla paikataan aukkoja, jotka estävät nuoria opiskelemasta täyden kykynsä mukaan, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Laatuohjelma vahvistaa opiskelijoiden ohjausta opintojen edistymisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Tavoitteena on, että laadukkaat ohjauksen käytännöt tukevat opintojen edistymistä, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, ja vastaavat erityisesti enemmän tukea tarvitsevien nuorten tarpeisiin. Pyrkimyksenä on kehittää opiskelijoiden tarpeista lähtevät ohjauksen mallit ja käytännöt sekä varmistaa se, että jokainen opiskelija saa tarvitsemansa opinto-ohjauksen.

Tavoitteena on, että kaikilla lukiokoulutuksen järjestäjillä on koulutuksen laadun varmistamiseksi ja toiminnan jatkuvan parantamisen tueksi toimivat laadunhallintamenettelyt ja että laadunhallinnan kansallinen kokonaisuus on jäsentynyt ja eri toimijoiden tehtävät ja työnjako ovat selkeät. Tätä työtä tukemaan laaditaan lukiokoulutukselle laatustrategia ja toimenpide-esitykset vuonna 2022.
Opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen toimintaan ja vaikuttaa opiskeluaan koskeviin päätöksiin vahvistetaan. 

Edellytyksiä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja oppimisen ja opiskelun tukena lukioissa vahvistetaan.
Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma toteutetaan koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä ja opiskelijoita, lukion henkilöstöä, koulutuksen järjestäjiä sekä lukiokoulutuksen keskeisiä sidosryhmiä osallistaen. Tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen järjestäjien kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma tukee hallituksen keskeisten koulutuspoliittisten uudistusten, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen ja jatkuvan oppimisen uudistuksen toimeenpanoa. Ohjelma kytkeytyy muiden koulutusasteiden laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmien (Oikeus osata - ja Oikeus oppia -ohjelmat) sekä opinto-ohjauksen kehittämisohjelman sekä kiusaamisen ehkäisemisohjelman toteuttamiseen.

Lukion laatu- ja saavutettavuusohjelman toteutukseen ja koulutuksen järjestäjien tukemiseen on varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2021-2022.

Laatuohjelmalle on asetettu laajapohjainen seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina lukiokoulutuksen keskeiset sidosryhmät. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän laatu- ja saavutettavuusohjelman seurantaryhmän toimikausi alkaa toukokuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

Lisätietoja: 

  • seurantaryhmän puheenjohtaja Tiina Silander (OKM), puh. 02953 30188
  • seurantaryhmän asiantuntijasihteeri Aki Tornberg (OKM), puh. 02953 30316

Ohjelman verkkosivut
 

Jussi Saramo Koulutus Yleissivistävä koulutus